Pro členy

Dětský pěvecký sbor Cantabile

ORGANIZACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Cantabiláček (5-7 let) - středa 15:10 - 15:55, začínáme 8.9. 2021, Monika Blahová

Cantabilka (8-12 let) - středa 16:10 - 16:55, začínáme 8.9. 2021, Monika Blahová

DPS Cantabile - pátek 14:30 - 17:00 (včetně dělenek), začínáme 10.9. 2021, Marketa Lásková, Michaela Adameová, (dělenky: Dominik Bagar, Monika Blahová)

KS Cantabile - pátek 17:00 - 20:00, začínáme 3.9. 2021, Marketa Lásková

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI