Pro členy

Dětský pěvecký sbor Cantabile

ORGANIZACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

DPS Cantabilezačínáme 12.9. 2023, Michaela Adameová, (dělenky: Dominik Bagar, Monika Blahová)


!! AKTUALITY !! 

Prosím, věnujte následným textům svou pozornost:

4. 11. 9:00 - 5. 11. 13:00 (sobota a neděle) Soustředění sboru na Staré radnici

6.1. 2024 (sobota) adventní koncert u Mikulova, účast všech je velmi důležitá, za koncert sbor obdrží honorář, musí být na úrovni!

1.-3. 3. 2024 víkendové soustředění sboru v areálu Pod Šaumburkem, Rajnochovice

Děkuji a těším se na spolupráci,

Michaela Adameová

Informace k začátku školního roku 2023/2024 - DPS

Zkoušky sboru:

Úterý 16:00–17:00 zrcadlová třída u baletního studia (nalevo od hlavního vchodu do hlavní budovy ZUŠ, čekejte před dřevěnými dveřmi, hromadně si všechny vyzvednu)

Pátek 15:35–16:15 celý sbor, 16:15-17:00 dělenky, obojí sál Staré radnice ZUŠ na Masarykově náměstí

První zkouška proběhne v úterý 12. září 2024, s sebou složku na noty a tužku na poznámky.

Sborové oblečení:

Všichni členové na první zkoušce obdrží kartu se seznamem oblečení, kterou je nutno zkontrolovat, podepsat a přinést zpátky.

Budeme od všech vybírat příspěvek 200 Kč do fondu na oblečení.

Noví členové sboru (+ žáci, kteří nastoupili v průběhu posledního školního roku) platí zálohu 500 Kč na modré koncertní šaty. Ve chvíli, kdy šaty vrátí, bude jim částka vyplacena zpět. Tito žáci letos nemusí platit příspěvek 200 Kč do fondu oblečení.

Pokud potřebujete vyměnit kterýkoliv kus oblečení, přineste jej v září do některé z pátečních zkoušek.

Všechny záležitosti týkající se oblečení je nutno vyřídit do 29. září 2023. Příspěvky noste prosím hotově.

Plánované akce:

Seznam bude postupně doplňován a upravován.

7. října 2023 8:00 – 12:00 (sobota) soustředění Hapka, v rámci toho soustředění sboru (hlavní budova)

20. října 2023 17:00-19:00 (pátek) generálka Hapka, divadlo Stará střelnice Hranice

21. října 2023 17:00 (sobota) Filmová hudba Hapka, divadlo Stará střelnice Hranice

22. října 2023 17:00 (neděle) Filmová hudba Hapka, divadlo Stará střelnice Hranice

3. listopadu 2023 (pátek) koncert pro Klub Panenka, sál 118, Hranice

23. listopadu 2023 (čtvrtek) Pěvecký koncert s operní zpěvačkou Kalivodovou

15. prosince 2023 (pátek) Adventní koncert všech oddělení v kostele na náměstí, Hranice

19. ledna 2024 (pátek) Novoroční akademie, Sokolovna Hranice

březen 2024 (víkend) Soustředění DPS, Pod Šaumburkem, Rajnochovice

27. března 2024 (středa) Jarní koncert (Absolventský koncert M. Adameové)

31. května 2024 (pátek) Sněhurka (muzikál ZUŠ)

Červen 2024 Svátky písní Olomouc (mezinárodní soutěž)

Pro rodiče nových členů sboru:

Informace k akcím a k průběhu školního roku budou nahrávány na webové stránky pscantabile.cz/o sboru/Dětský pěvecký sbor CANTABILE/Pro členy. V případě zájmu můžu posílat vždy sms s upozorněním na nové info na webu.

Kontakt na mě (Michaela Adameová):
777 032 798
adameova@zushranice.cz

Omluvenky v případě absence vkládejte prosím přímo do systému iZUŠ, případně zasílejte formou sms na výše uvedené číslo.

Těším se na spolupráci,

Adameová