Pro členy

Dětský pěvecký sbor Cantabile

ORGANIZACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

DPS Cantabile - pátek 14:30 - 17:00 (včetně dělenek), začínáme 9.9. 2022, Michaela Adameová, (dělenky: Dominik Bagar, Monika Blahová)