CANTABILKA

Přípravný pěvecký sbor Cantabilka

ORGANIZACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Cantabiláček (5-7 let) - středa 15:00 - 15:45, začínáme 7.9. 2021, Monika Blahová

Cantabilka (8-12 let) - středa 15:50 - 16:40, začínáme 7.9. 2021, Monika Blahová

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI 

V letošním školním roce se koná soutěžní sborová přehlídka pořádaná Ministerstvem školství a tělovýchovy a chtěla bych se jí s dětmi účastnit. Z tohoto důvodu budou od října probíhat
v sudých týdnech společné zkoušky obou skupin, a to v časovém rozmezí 15:00-16:45. Po 45 minutách proběhne 10 minut pauza na svačinku a toaletu. Poté budeme dále zkoušet soutěžní, ale i koncertní repertoár.

Pokud budeme mít na soutěž jet, bude potřeba, aby se děti na zkoušky připravovaly i doma. V hodinách už budeme řešit pouze výrazovou stránku, tempa, dynamiku, atd. Prosím tedy
o důkladnou přípravu! Veškeré skladby budou nahrány v Google Classroom.

Seznam dvouhodinovek sboru najdete po kliknutí na tlačítko pod tímto příspěvkem.

V lichých týdnech sboru (tj. termíny, které zde nejsou vypsané a zrovna nejsou prázdniny) bude probíhat zkouška každého sboru zvlášť (SBZP1 Cantabiláček 15:00-15:45; SBZP2 Cantabilka 15:55-16:40).

Děkuji za spolupráci,
Bc. Monika Blahová