Vedení sboru

Markéta Lásková

Sbormistryně,
učitelka sólového a sborového zpěvu, učitelka hry na klavír na ZUŠ Hranice,
předsedkyně Pěveckého sboru Cantabile, z.s.
zakladatelka sboru.

V roce 1989 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Sólový zpěv a v roce 1993 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Hra na klavír.

MgA. Iva Karageorgieva

učitelka sólového zpěvu na ZUŠ Hranice, hlasová poradkyně

Mgr. Gabriela Zdarsová

korepetitorka sboru,
učitelka v klavírním oddělení na ZUŠ Hranice

Členové zapsaného spolku Pěvecký sbor Cantabile

Lenka Šatánková, Šárka Dufková

Dřívější umělecké vedení

Jan Pavel
Michal Sabadáš
Monika Dudová