Markéta Lásková, DiS.

  • Sbormistryně,
  • zakladatelka Pěveckého sboru Cantabile,
  • učitelka sólového a sborového zpěvu (ZUŠ Hranice),
  • učitelka hry na klavír (ZUŠ Hranice),
  • předsedkyně Pěveckého sboru Cantabile, z.s.
  • předsedkyně Pěveckého oddělení ZUŠ Hranice

V roce 1989 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Sólový zpěv a v roce 1993 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři
v Brně - obor Hra na klavír.

e-mail: dps.cantabile@seznam.cz

Bc. Michaela

Adameová

sborový zpěv

DPS Cantabile, PPS Všechovice

učitelka sólového a sborového 

zpěvu na ZUŠ Hranice

adameova@pscantabile.cz

Bc. Monika Blahová

sborový zpěv
Cantabilka, Cantabiláček

učitelka sólového a sborového 

zpěvu na ZUŠ Hranice

blahova@pscantabile.cz

MgA. Iva

Karageorgieva

hlasová poradkyně
učitelka sólového zpěvu
na ZUŠ Hranice

Pověřený jednatel ve věcech PS Cantabile, z.s.

Bc. Jana Kadlecová

kadlecova@pscantabile.cz

Korepetitor, aranžmá

Dominik Bagar

bagar@pscantabile.cz

Členové spolku Pěvecký sbor Cantabile, z.s.

Lenka Šatánková, Šárka Dufková

___________________________________________________________

Dřívější umělecké vedení

Jan Pavel
Michal Sabadáš
Monika Dudová