Vedení sboru

Markéta Lásková

Sbormistryně,
učitelka sólového a sborového zpěvu, učitelka hry na klavír na ZUŠ Hranice,
předsedkyně Pěveckého sboru Cantabile, z.s.
zakladatelka sboru.

V roce 1989 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Sólový zpěv a v roce 1993 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Hra na klavír.

MgA. Iva Karageorgieva

učitelka sólového zpěvu na ZUŠ Hranice, hlasová poradkyně

Mgr. Gabriela Zdarsová

korepetitorka sboru,
učitelka klavírního oddělení na ZUŠ Hranice

Členové zapsaného spolku Pěvecký sbor Cantabile

Lenka Šatánková, Šárka Dufková

Dřívější umělecké vedení

Jan Pavel
Michal Sabadáš
Monika Dudová