Vedení sboru

Markéta Lásková

  • Sbormistryně,
  • zakladatelka Pěveckého sboru Cantabile,
  • učitelka sólového a sborového zpěvu (ZUŠ Hranice),
  • učitelka hry na klavír (ZUŠ Hranice),
  • předsedkyně Pěveckého sboru Cantabile, z.s.

V roce 1989 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Sólový zpěv a v roce 1993 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Hra na klavír.

Michaela Adameová

sborový zpěv - DPS Cantabile

učitelka sólového a sborového zpěvu na ZUŠ Hranice

Bc. Monika Blahová

sborový zpěv - Cantabilka

učitelka sólového a sborového zpěvu na ZUŠ Hranice

MgA. Iva Karageorgieva

hlasová poradkyně
učitelka sólového zpěvu
na ZUŠ Hranice

Mgr. Gabriela Zdarsová

korepetitorka sboru
učitelka klavírního oddělení
na ZUŠ Hranice

Členové zapsaného spolku Pěvecký sbor Cantabile

Lenka Šatánková, Šárka Dufková

Dřívější umělecké vedení

Jan Pavel
Michal Sabadáš
Monika Dudová