Vedení sboru

Markéta Lásková

  • Sbormistryně,
  • učitelka sólového a sborového zpěvu, učitelka hry na klavír na ZUŠ Hranice,
  • předsedkyně Pěveckého sboru Cantabile, z.s.
  • zakladatelka sboru Cantabile

V roce 1989 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Sólový zpěv a v roce 1993 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Hra
na klavír.

MgA. Iva Karageorgieva

hlasová poradkyně
učitelka sólového zpěvu
na ZUŠ Hranice

Mgr. Gabriela Zdarsová

korepetitorka sboru
učitelka klavírního oddělení
na ZUŠ Hranice

Členové zapsaného spolku Pěvecký sbor Cantabile

Lenka Šatánková, Šárka Dufková

Dřívější umělecké vedení

Jan Pavel
Michal Sabadáš
Monika Dudová