Vedení sboru

Markéta Lásková, DiS.

  • Sbormistryně,
  • zakladatelka Pěveckého sboru Cantabile,
  • učitelka sólového a sborového zpěvu (ZUŠ Hranice),
  • učitelka hry na klavír (ZUŠ Hranice),
  • předsedkyně Pěveckého sboru Cantabile, z.s.
  • předsedkyně Pěveckého oddělení ZUŠ Hranice

V roce 1989 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Sólový zpěv a v roce 1993 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři
v Brně - obor Hra na klavír.

Bc. Michaela Adameová

sborový zpěv - DPS Cantabile

učitelka sólového a sborového zpěvu na ZUŠ Hranice

Bc. Monika Blahová

sborový zpěv -
Cantabilka, Cantabiláček

učitelka sólového a sborového zpěvu na ZUŠ Hranice

MgA. Iva Karageorgieva

hlasová poradkyně
učitelka sólového zpěvu
na ZUŠ Hranice

Pověřený jednatel ve věcech PS Cantabile, z.s. a Tábora Cantabile

Bc. Jana Kadlecová

Členové zapsaného spolku Pěvecký sbor Cantabile

Lenka Šatánková, Šárka Dufková

___________________________________________________________

Dřívější umělecké vedení

Jan Pavel
Michal Sabadáš
Monika Dudová