Historie

Cantabilka

Organizační struktura

Cantabilka a Cantabiláček jsou přípravná oddělení Pěveckého sboru Cantabile, která fungují již od roku 2009. Sborečky založila Markéta Lásková. Od roku 2020 vede oba sborečky učitelka sólového zpěvu na ZUŠ Hranice, Bc. Monika Blahová.

V přípravných sborech jsou žáci ZUŠ Hranice od 5 let, kteří se rovněž učí hrát na hudební nástroj a navštěvují předmět Hudební nauka, kde si osvojují teoretické znalosti v oblasti hudby. 

Sbory zkouší v učebně Moniky Blahové na hlavní budově ZUŠ Hranice. 

Činnost sboru a významné počiny

V přípravných sbore se zpěváčci seznamují s prací v kolektivu. Osvojují si základní prvky hlasové a pěvecké techniky, postupně poznávají problematiku sborového zpívání, seznamují se s elementárními teoretickými poznatky z oblasti intonace, dynamiky, rytmu, hry na Orffovy nástroje a psané podoby zpěvu - not. Děti začínají veřejně představovat svou práci, současně se učí reagovat na základní dirigentská gesta sbormistra. Intenzivně se tak připravují na další působení v návazném oddělení sboru Cantabile.

Sborečky vystupují na koncertech Pěveckého sboru Cantabile, školních akcích, sborových přehlídkách, firemních večírcích a benefičních koncertech.

Za dobu svého působení sborečky získaly několik ocenění. Například v roce 2012 bronzové pásmo ze soutěže Zahrada písní Praha. Ještě téhož roku si odvezl zlatou medaili z mezinárodní soutěže Svátky písní Olomouc. O rok později (2013) se Cantabilka taktéž zúčastnila soutěže Svátky písní Olomouc, ze které si dovezla do Hranic krásnou stříbrnou medaili. Stříbrnou medaili malí zpěváčci obdrželi také v roce 2017 a 2018 rovněž z festivalu Svátky písní Olomouc. Cantabilka se v roce 2019 účastnila soutěže MŠMT, kde si vyzpívala stříbrné pásmo.

V roce 2023 se Cantabilka účastnila sborové soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odkud si z krajského kola v Uničově odvezla zlaté pásmo a postup do celostátního kola v Litomyšli. Odtamtud sbor dovezl, i přes silnou konkurenci nejlepších sborů z České republiky, taktéž zlaté pásmo. 

V letošním školním roce 2023/24 by sbormistryně ráda navázala na tradici zavedenou Markétou Láskovou, a chtěla by se se sborem zúčastnit mezinárodní sborové soutěže Svátky písní Olomouc.