Historie

Cantabilka

Organizační struktura

Cantabilka a Cantabiláček jsou přípravná oddělení Pěveckého sboru Cantabile, která fungují již od roku 2009. Sborečky založila Markéta Lásková. V současné době vede oba sbory Monika Blahová.

V přípravných sborech jsou žáci ZUŠ Hranice od 5 let, kteří se rovněž začínají učit hrát na hudební nástroj a navštěvují předmět Hudební nauka, kde si osvojují teoretické znalosti v oblasti hudby. 

Sbory zkouší v učebně Moniky Blahové na hlavní budově ZUŠ Hranice. 

Činnost sboru a významné počiny

V přípravných sbore se zpěváčci seznamují s prací v kolektivu. Osvojují si základní prvky hlasové a pěvecké techniky, postupně poznávají problematiku sborového zpívání, seznamují se s elementárními teoretickými poznatky z oblasti intonace, dynamiky, rytmu, hry na Orffovy nástroje a psané podoby zpěvu - not. Děti začínají veřejně představovat svou práci, současně se učí reagovat na základní dirigentská gesta sbormistra. Intenzivně se tak připravují na další působení v návazném oddělení sboru Cantabile.

Sborečky vystupují na koncertech Pěveckého sboru Cantabile, školních akcích, sborových přehlídkách, firemních večírcích a benefičních koncertech.

Za dobu svého působení sborečky získaly několik ocenění. Například v roce 2012 bronzové pásmo ze soutěže Zahrada písní Praha. Ještě téhož roku si odvezl zlatou medaili z mezinárodní soutěže Svátky písní Olomouc. O rok později (2013) se Cantabilka taktéž zúčastnila soutěže Svátky písní Olomouc, ze které si dovezla do Hranic krásnou stříbrnou medaili. Stříbrnou medaili malí zpěváčci obdrželi také v roce 2017 a 2018 rovněž z festivalu Svátky písní Olomouc. Cantabilka se v roce 2019 účastnila soutěže MŠMT, kde si vyzpívala stříbrné pásmo.

V roce 2023 se Cantabilka účastnila sborové soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odkud si z krajského kola v Uničově odvezla zlaté pásmo a postup do celostátního kola v Litomyšli. V Litomyšli své zlato sbor obhájil.