Historie

Cantabilka

Cantabilka je přípravné oddělení Pěveckého sboru Cantabile, které funguje již od roku 2009 pod taktovkou Markéty Láskové. Jsou v ní žáci ZUŠ Hranice od 5 do 8 let, kteří se rovněž začínají učit hrát na hudební nástroj a navštěvují předmět Hudební nauka, kde si osvojují teoretické znalosti v oblasti hudby. 
V přípravném sboru se zpěváčci seznamují s prací v kolektivu. Osvojují si základní prvky hlasové a pěvecké techniky, postupně poznávají problematiku sborového zpívání, seznamují se s elementárními teoretickými poznatky z oblasti intonace, dynamiky, rytmu, hry na Orffovy nástroje a psané podoby zpěvu - not. Děti začínají veřejně představovat svou práci, současně se učí reagovat na základní dirigentská gesta sbormistra. Intenzivně se tak připravují na další působení v návazném oddělení sboru Cantabile.
Za dobu svého působení sboreček získal v roce 2012 bronzové pásmo ze soutěže Zahrada písní Praha. Ještě téhož roku si odvezl zlatou medaili z mezinárodní soutěže Svátky písní Olomouc. O rok později se Cantabilka taktéž zúčastnila soutěže Svátky písní Olomouc, ze které si dovezla do Hranic krásnou stříbrnou medaili. Stříbrnou medaili malí zpěváčci obdrželi také v roce 2017 a 2018 rovněž z festivalu Svátky písní Olomouc.
V současné době vede tento sbor paní učitelka Monika Blahová.