Historie

Komorní sbor Cantabile vznikl v září roku 2015 . Členy tvoří zejména studenti středních a vysokých škol, kteří v minulosti dlouhodobě zpívali v Dětském pěveckém sboru Cantabile při ZUŠ Hranice.  
Za svou krátkou existenci sbor již v prosinci 2015 uskutečnil několik vánočních koncertů, kde sklízel jen kladné ohlasy od posluchačů, což bylo impulsem k přihlášení se na první ročník soutěže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ve sborovém zpěvu, kde si Komorní sbor vyzpíval zlaté pásmo. Sbor také zazpíval panu prezidentu Miloši Zemanovi, byl očekávaným zlatým hřebem galakoncertu festivalu ZUŠ Olomouckého kraje a 4.6.2016 se postavil velké konkurenci na prestižní mezinárodní soutěži Svátky písní Olomouc, ze které si komorní sbor přivezl opět zlaté pásmo. V srpnu 2017 odjel sbor do Makedonie na soutěž Ohrid Choir Festival, ze které si taktéž odvezl zlatou medaili a jako jediný sbor obdržel speciální cenu za nejradostnější vystoupení celého festivalu.
Komorní sbor Cantabile také zpívá na vernisážích, charitativních koncertech a firemních akcích.

Zpěváci komorního sboru Cantabile pravidelně zkouší v sále hudebního oddělení ZUŠ Hranice a dvakrát do roka jezdí na víkendová pěvecká soustředění.

V současné době se sbor připravuje na mezinárodní soutěž - Svátky písní Olomouc.