Historie

Dětský pěvecký sbor Cantabile

Organizační struktura

Historie sboru se píše od roku 1998. Následovalo několik let činorodé práce, děti si postupně vštěpovaly základní sborové návyky a začaly si osvojovat a dobývat pódia v blízkém i vzdálenějším okolí. Pro další vývoj sboru se proto ukázala být rozhodující potřeba získat stabilní a profesionální zázemí, které by dětem umožnilo odborný růst a současně by pro sbor znamenalo dostatečné technické a odborné personální zajištění. V tomto kontextu se pro sbor stal zlomovým rok 2002.

Ve školním roce 2004/2005, tak jak se sbor rozrůstal a vyvíjel, procházela vývojem i vlastní organizační struktura sboru. Po boku paní Markéty Láskové stanul další z učitelů ZUŠ Hranice, hudební skladatel a dlouholetý hudební pedagog pan Jan Pavel, který již delší dobu se sborem spolupracoval externě, jakožto aranžér sborových skladeb a hudební skladatel, který dal vzniknout dílům pro sbor přímo na míru.

V letech 2004 - 2011 sbor spolupracoval na základě dohody se ZUŠ Přerov pod uměleckým vedením Jana Pavla, Markéty Láskové a Michala Sabadáše. Po roce 2011 následovalo odloučení přerovské větve sboru. V současné době je sbor pod vedením učitelek ZUŠ Hranice Markéty Láskové a Bc. Michaely Adameové.

Činnost sboru

Za dobu existence sbor vystupoval na mnoha kulturně společenských akcích a soutěžích u nás i v zahraničí. Namátkou je možno jmenovat z řady koncertních zájezdů - Španělsko, Litva a Lotyšsko, Belgie a Velká Británie, Polsko, Itálie, Slovensko, Slovinsko, Holandsko, Makedonie a mnoha dalších. 

Dětský pěvecký sbor se pravidelně zúčastňuje domácích i zahraničních soutěží, jako například Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky písní Olomouc, Zahrady písní Praha, Mezinárodní soutěže Ohrid Choir Festival v Makedonii a jiných. 

Od roku 2006 sbor doposud získal pět zlatých medailí, sedm stříbrných medailí a dva bronzy. 

Dětský pěvecký sbor Cantabile v současné době tvoří žáci hudebního oddělení Základní umělecké školy Hranice od jedenácti let. Mladí zpěváci zkouší pravidelně každý pátek v hudebním sále ZUŠ Hranice. Taktéž je pro zpěváky dvakrát ročně pořádáno víkendové soustředění a o prázdninách letní tábor.

Významné počiny

Sbor má za sebou úspěšné vystoupení na Adventním koncertě roku 2002 v Chrámu Sv. Mikuláše v Praze, přenášeném živě Českou televizí. Velký úspěch u posluchačů sklidil také vánoční koncert z prosince 2004, kdy sbor v doprovodu smyčcového orchestru ZUŠ Hranice předvedl zcela zaplněnému kostelu Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích výběr ze svého repertoáru pod taktovkou italského dirigenta Damiana Binettiho. 

V roce 2013, sbor reprezentoval město Hranice a Olomoucký kraj v Senátu ČR, kde uskutečnil koncert ve Valdštejnské zahradě. Sbor také zazpíval na udílení cen Zlatý kanár s Leonou Machálkovou, Felixem Slováčkem a dalšími. V letech 2014 a 2015 se uskutečnil předvánoční koncert s Petrem Bendem a jeho kapelou. Pro sbor tedy není nikterak neznámé zpívat po boku známých osobností, ať už se jednalo o dříve zmiňované, nebo také například Katarínu Landlovou, Zdenka Mertu, kapelu Argema či Zdenka Šporcla a dalších. 

V rámci svých koncertů se sbor také několikrát zaměřil na dobročinnost a uspořádal sbírku, jejíž výtěžek byl odeslán na konto nadace "Pomozte dětem" nebo například UNICEF. Taktéž sbor dlouhodobě spolupracuje se Společenským klubem Panenka z Hranic. 

Sbor bývá zván ke spolupráci s různými tělesy (např.: Haags Instrumentaal Jeugendsemble z Holandska), k zahajování vernisáží (např.: Má vlast cestami proměn 2018, bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě) či zpěvu na firemních akcích a plesech.