Historie

Dětský pěvecký sbor Cantabile

Historie sboru se píše od roku 1998. Následovalo několik let činorodé práce, děti si postupně vštěpovaly základní sborové návyky a začaly si osvojovat a dobývat pódia v blízkém i vzdálenějším okolí. Pro další vývoj sboru se proto ukázala být rozhodující potřeba získat stabilní a profesionální zázemí, které by dětem umožnilo odborný růst a současně by pro sbor znamenalo dostatečné technické a odborné personální zajištění. V tomto kontextu se pro sbor stal zlomovým rok 2002. V té době jej vedla učitelka sólového zpěvu a hry na klavír na ZUŠ Hranice - paní Markéta Lásková.

Ve školním roce 2004/2005, tak jak se sbor rozrůstal a vyvíjel se, procházela vývojem i vlastní organizační struktura sboru. Po boku paní M. Láskové stanul další z učitelů ZUŠ Hranice, hudební skladatel a dlouholetý hudební pedagog pan Jan Pavel, který již delší dobu se sborem spolupracoval externě.

V letech 2004 - 2011 sbor spolupracoval na základě dohody se ZUŠ Přerov pod uměleckým vedením Jana Pavla, Markéty Láskové a Michala Sabadáše. V současné době je sbor pod vedením učitelek ZUŠ Hranice Markéty Láskové a Michaely Adameové s výpomocí hlasové poradkyně MgA. Ivy Karageorgievy a korepetitorkou Mgr. Gabrielou Zdarsovou. 

Za dobu existence sbor vystupoval na mnoha kulturně společenských akcích a soutěžích u nás i v zahraničí. Namátkou je možno jmenovat z řady koncertních zájezdů - Španělsko, Litva a Lotyšsko, Belgie a Velká Británie, Polsko, Itálie, Slovensko, Slovinsko, Holandsko. Dětský pěvecký sbor se také pravidelně zúčastňuje Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky písní Olomouc a zavítal také na Mezinárodní soutěž Ohrid Choir Festival do Makedonie. Sbor má za sebou také úspěšné vystoupení na Adventním koncertě roku 2002 v Chrámu Sv. Mikuláše v Praze, přenášeném živě Českou televizí. Velký úspěch u posluchačů sklidil také vánoční koncert z prosince 2004, kdy sbor v doprovodu smyčcového orchestru ZUŠ Hranice předvedl zcela zaplněnému kostelu Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích výběr ze svého repertoáru pod taktovkou italského dirigenta Damiana Binettiho. V roce 2013, kdy sbor reprezentoval město Hranice a Olomoucký kraj v Senátu ČR, kde uskutečnil koncert ve Valdštejnské zahradě a také si zazpíval na udílení cen Zlatý kanár s Leonou Machálkovou, Felixem Slováčkem a dalšími. V roce 2014 a 2015 se uskutečnil předvánoční koncert s Petrem Bendem. V rámci svých koncertů se sbor také několikrát zaměřil na dobročinnost a uspořádal sbírku, jejíž výtěžek byl odeslán na konto nadace "Pomozte dětem". 

Od roku 2006 sbor doposud získal pět zlatých medailí, šest stříbrných medailí a dva bronzy. 

Dětský pěvecký sbor Cantabile tvoří žáci hudebního oddělení Základní umělecké školy Hranice od osmi let. Mladí zpěváci zkouší pravidelně každý pátek v hudebním sále ZUŠ Hranice.