Historie

Historie sboru vede do roku 1998. Následovalo několik let činorodé práce, děti si postupně vštěpovaly základní sborové návyky a začaly si osvojovat a dobývat pódia v blízkém i vzdálenějším okolí. Pro další vývoj sboru se proto ukázala být rozhodující potřeba získat stabilní a profesionální zázemí, které by dětem umožnilo odborný růst a současně by pro sbor znamenalo dostatečné technické a odborné personální zajištení. V tomto kontextu se pro sbor stal zlomovým rok 2002. V té době jej vedla učitelka sólového zpěvu a hry na klavír, paní Markéta Lásková.

Ve školním roce 2004/2005, tak jak se sbor rozrůstal a vyvíjel se, procházela vývojem i vlastní organizační struktura sboru. Po boku paní M. Láskové stanul další z učitelů ZUŠ Hranice, hudební skladatel a dlouholetý hudební pedagog pan Jan Pavel, který již delší dobu se sborem spolupracoval externě.

V letech 2004 - 2011 sbor spolupracoval na základě dohody se ZUŠ Přerov pod uměleckým vedením Jana Pavla, Markéty Láskové a Michala Sabadáše. V současné době je sbor pod vedením Markéty Láskové s výpomocí hlasové poradkyně Ivy Karageorgievy.

Za dobu existence sboru děti vystupovaly na mnoha kulturně společenských akcích a soutěžích u nás i vzahraničí. Namátkou je možno jmenovat například koncertní turné po Litvě a Lotyšsku, účast na mezinárodním festivalu dětských pěveckých sborů ve španělské Tolose. Úspešné vystoupení na posledním Adventním koncertu roku 2002 v Chrámu Sv. Mikuláše v Praze, přenášeném živě Českou televizí, či větší počet dobročinných koncertů, na kterých sbor vystupoval buď sólově nebo doprovázel některé ze zpěváků naší populární hudební scény. V rámci svých koncertů se sbor také několikrát zaměřil na dobročinnost a uspořádal sbírku, jejíž výtežek byl odeslán na konto nadace "Pomozte dětem".

Velký úspěch u posluchačů sklidil také vánoční koncert z prosince 2004, kdy sbor v doprovodu smyčcového orchestru ZUŠ Hranice předvedl zcela zaplněnému kostelu Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích výběr ze svého repertoáru pod taktovkou italského dirigenta Damiana Binettiho. Jedno z nejvýznačnějších úspěchů sboru bylo koncertní turné po Belgii a Velké Británii nebo také získání 2. místa na mezinárodní soutěži Ohrid choir festival v Makedonii v roce 2009.
Od roku 2006 sbor doposud získal pět zlatých medailí, pět stříbrných medailí a dva bronzy. 

Repertoár dětského pěveckého sboru Cantabile je velice různorodý a dle ohlasu posluchačů koncertů také divácky atraktivní. Na koncertech zaznívají díla z kořenů lidové tvorby, známá i méně známá díla světových skladatelů renesance, baroka a klasicismu. Nezapomínáme ani na duchovní hudbu domácí i zahraniční a sbor se nezalekne ani realizace náročných skladeb současných autorů. Přínosná je také interpretace původních děl z pera jednoho z bývalých sbormistrů DPS, pana Jana Pavla, komponovaných přímo pro sbor a šitých jemu na míru. Díky umělecké invenci pana Jana Pavla a jeho neotřelým instrumentacím navíc sbor vnáší zcela nový náboj i do jinak známých klasických sborových skladeb.