Historie

Cantabilka je přípravné oddělení PS Cantabile, které funguje již od roku 2009 pod taktovkou Markéty Láskové. Jsou v ní žáci ZUŠ od 5 - 8 let, kteří se rovněž začínají učit hrát na hudební nástroj a navštěvují předmět hudební nauka.
Zpěváčci se seznamují s prací v kolektivu. Osvojují si základní prvky hlasové a pěvecké techniky, postupně poznávají problematiku sborového zpívání, seznamují se s elementárními teoretickými poznatky z oblasti intonace, dynamiky, rytmu, hry na Orffovy nástroje a psané podoby zpěvu - not. Děti začínají veřejně představovat svoji práci, současně se učí reagovat na základní dirigentská gesta sbormistra. Intenzivně se tak připravují na další působení v návazných odděleních sboru Cantabile.
Za dobu svého působení sboreček získal v roce 2012 bronzové pásmo ze soutěže Zahrada písní Praha. O rok později se Cantabilka zůčastnila soutěže Svátky písní Olomouc, ze které si dovezla do Hranic krásnou stříbrnou medaily.
 V současné době se malí zpěváčci připravují na účast v soutěži Svátky písní Olomouc 2017. Džme jim tedy palce!