Vedení sboru

Markéta Lásková

Sbormistryně
učitelka sólového a sborového zpěvu
předsedkyně Pěveckého sboru Cantabile, z.s.
zakladatelka sboru

V roce 1989 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Sólový zpěv a v roce 1993 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Hra na klavír.

Iva Karageorgieva

učitelka sólového a sborového zpěvu, hlasová poradkyně

Mgr. Gabriela Zdarsová

korepetitorka sboru

Členové zapsaného spolku Pěvecký sbor Cantabile

Lenka Šatánková, Šárka Dufková

Dřívější umělecké vedení

Jan Pavel
Michal Sabadáš
Monika Dudová